• phone 0312 397 2970
  • email info@aotoglass.com

ANADOLU SİGORTA
CAM HASARLARINIZDA
Gerekli Evraklar
Anadolu Sigorta’ya ait teslim ibra ve temlik formu (sigortalı imzalı)
Ruhsat
Poliçe
Beyan (sürücü imzalı)
Ehliyet
Sigortalı şirket ise matbu evraklara şirket kaşesiyle
imza sirkülerine uygun imzalanması gereklidir

İLETİŞİM +90 312 397 2970
sigorta@aotocam.com