• phone 0312 397 2970
  • email info@aotoglass.com

GRİ SİGORTA
CAM HASARLARINIZDA
Gerekli Evraklar
GRİ Sigorta’ya ait teslim ibra ve temlik formu (sigortalı imzalı)
Ruhsat
Poliçe
Beyan (sürücü imzalı)
Ehliyet
Sigortalı şirket ise matbu evraklara şirket kaşesiyle
imza sirkülerine uygun imzalanması gereklidir
İmza sirküleri
Vergi levhası

İLETİŞİM +90 312 397 2970
sigorta@aotocam.com